Departament de Cultura i MItjans de Comunicació Contactar Contactar I Mapa del web Mapa del web  
CambrilsCunitMontblancEl VendrellReus. BCX. AmorósValls
  BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS DE TARRAGONA
 
Google a Internet     al web actual

FUNCIONS
D'acord amb el marc legal vigent *, les nostres funcions són:
 
En relació amb el territori:   En relació amb les biblioteques:
  • Impulsar el desplegament bibliotecari i l'adequació de la realitat territorial a les recomanacions del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya en coordinació amb el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, la Diputació de Tarragona i les Corporacions Municipals.

  • Coordinar els serveis bibliotecaris mòbils d'abast supracomarcal, quan es posin en funcionament i/o la prestació de servei, en la mesura de les possibilitats, a aquelles biblioteques públiques existents en municipis de - 3.000 hab..
 
  • Desenvolupament de les col·leccions:
   • Adquisició de fons: lots fundacionals, actualització, fons de suport al préstec, ...
   • Informació bibliogràfica i documental selectiva.
   • Redistribució de fons.
  • Gestió del Catàleg col·lectiu:
   • Proveïment de catalogació centralitzada.
   • Suport a la localització de fons.
   • Tractament de fons duplicats i sobrers.
  • Coordinació i promoció de les biblioteques:
   • Programar i organitzar activitats de promoció, dinamització i foment de la lectura.
   • Establir línies coordinades de treball amb ajuntaments / institucions / biblioteques.
   • Introduir línies de treball cooperatives entre les biblioteques.
  • Formació permanent:
   • Gestionar i proposar, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques i les biblioteques del territori, els cursos de formació professional.
  • Coordinació del préstec interbibliotecari i del fons de suport al préstec.
  • Suport tècnic i informàtic.

* El marc legal específic està definit en les normes següents:
 
  Inici  

La Central
Suport a les Biblioteques
Suport als Municipis
Funcions
Emplaçament

Les Biblioteques
Biblioteques actuals
Biblioteques per comarca
Les Biblioteques al web social
Biblioteques en construcció
Llistat d'adreces de Biblioteques
Galeria Multimèdia de Bibl.

Serveis

Activitats
Clubs de Lectura
Bones pràctiques
Exposicions i projectes

Estadístiques

Premsa
Notícies sobre Equipaments
Notícies sobre Activitats
Arxiu de notícies
   1 pàgina per cada biblioteca 
 
 
  Central de Biblioteques de Tarragona
Tel. 977 24.56.38.