Departament de Cultura i MItjans de Comunicació Contactar Contactar I Mapa del web Mapa del web  
CambrilsCunitMontblancEl VendrellReus. BCX. AmorósValls
  BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS DE TARRAGONA
 
Google a Internet     al web actual

SUPORT A LES BIBLIOTEQUES
Per poder complir les funcions atribuides pel marc legal, la Central, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques, duu a terme els següents serveis:
 
Desenvolupament bibliotecari
 • Informació de noves convocatòries del PUOSC a les biblioteques que no compleixen estàndards.
 • Informació periòdica de l'evolució del desplegament bibliotecari al Territori, d'acord amb els requeriments del Mapa de la Lectura Pública.
 • En el cas de creació d'una biblioteca nova o d'incorporació de personal nou: formació en Milleninium i formació bibliotecària bàsica en el SLPC
Desenvolupament de les col·leccions
 • Manteniment de les col·leccions.
 • Adquisició de fons: lots fundacionals per les noves biblioteques, condicionat a la disponibilitat pressupostària.
 • Informació bibliogràfica i documental selectiva.
 • Redistribució de fons.
 • Col·laboració en l'anàlisi de la col·lecció i la retirada d'obsolets.
Gestió del Catàleg Col·lectiu
 • Proveïment de catalogació centralitzada.
 • Suport a la localització de fons.
 • Catalogació de fons específics.
 • Tractament de fons duplicats i sobrers.
 • Suport a l'extracció d'informació de Millenium.
Coordinació i Promoció de les Biblioteques
 • Seguiment de les biblioteques i de la seva evolució, mitjançant visites periòdiques i documentació estadística.
 • Foment de la lectura a través dels fons de suport als Clubs de Lectura i altres activitats específiques: exposicions,t allers, conferències....
 • Introducció de línies de treball cooperatives entre les biblioteques: grups de treball, projectes conjunts...
 • Organització de reunions professionals i de tallers per compartir experiència i coneixement.
Formació
 • Gestió, en col·laboració amb el Servei de Biblioteques dels cursos específics de formació professional.
 • Formació en Milleninium i formació bibliotecària bàsica en el SLPC, en el cas de personal de nova incorporació
Altres
 • Coordinació del préstec interbibliotecari i del fons de suport al préstec.
 • Preparació de documentació de suport: manuals d'acollida, protocols d'actuacions, reglaments, ...
 • Coordinació i suport a la informació estadística.
 
  Inici  

La Central
Suport a les Biblioteques
Suport als Municipis
Funcions
Emplaçament

Les Biblioteques
Biblioteques actuals
Biblioteques per comarca
Les Biblioteques al web social
Biblioteques en construcció
Llistat d'adreces de Biblioteques
Galeria Multimèdia de Bibl.

Serveis

Activitats
Clubs de Lectura
Bones pràctiques
Exposicions i projectes

Estadístiques

Premsa
Notícies sobre Equipaments
Notícies sobre Activitats
Arxiu de notícies
   1 pàgina per cada biblioteca 
 
 
  Central de Biblioteques de Tarragona
Tel. 977 24.56.38.