Departament de Cultura i MItjans de Comunicació Contactar Contactar I Mapa del web Mapa del web  
CambrilsCunitMontblancEl VendrellReus. BCX. AmorósValls
  BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS DE TARRAGONA
 
Google a Internet     al web actual

SUPORT ALS MUNICIPIS

Totes les biblioteques públiques de Catalunya que reuneixen uns requeriments bàsics de qualitat en les instal·lacions, en els recursos de què disposen i en els serveis que presten, formen part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Aquests requeriments s’estableixen en el Mapa de la Lectura Pública.

Els municipis que volen crear una biblioteca i incorporar-la al Sistema de Lectura Pública, han de posar-se en contacte amb el Servei regional corresponent, per començar el procés de planificació, coordinació i integració.

Els municipis que ja disposen d'una biblioteca pública i volen integrar-la al Sistema de Lectura Pública, han de posar-se en contacte amb el Servei regional corresponent, per informar-se dels requeriments específics, i començar el procés d'integració.

 
Amb la finalitat d’adequar la realitat territorial a les recomanacions del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya,  la Central presta els següents serveis:
 
Desenvolupament bibliotecari
  • Informació de noves convocatòries del PUOSC als municipis que o bé no tenen biblioteca i el Mapa diu que n'haurien de tenir, o bé tenen un equipament que no compleix estàndards.
Assessorament en la creació d’una biblioteca pública
  • Col·laboració en la planificació del nou equipament, mitjançant la redacció conjunta del Programa Funcional que en definirà les característiques i serveis.
  • Assessorament en els projectes arquitectònic, de mobiliari i de senyalització.
  • Assessorament en la preparació de la inauguració: materials, activitats, etc...
  • Selecció prèvia de la col·lecció, en cas d'una biblioteca existent. Es fa en col·laboració amb la biblioteca.
  • Preparació dels llistats del lot fundacional, quan hi ha disponibilitats pressupostàries. Si la biblioteca existeix prèviament, també es fa en col·laboració amb la biblioteca existent.
Assessorament en el manteniment de les biblioteques públiques
  • Informació anual de les inversions en el municipi.
  • Informació estadística d’ajuda a la gestió: comparativa bianual dels resultats d’utilització de la biblioteca.
Introducció de nous serveis
  • Assessorament en la introducció de nous projectes o serveis, en col·laboració amb la biblioteca.
 
  Inici  

La Central
Suport a les Biblioteques
Suport als Municipis
Funcions
Emplaçament

Les Biblioteques
Biblioteques actuals
Biblioteques per comarca
Les Biblioteques al web social
Biblioteques en construcció
Llistat d'adreces de Biblioteques
Galeria Multimèdia de Bibl.

Serveis

Activitats
Clubs de Lectura
Bones pràctiques
Exposicions i projectes

Estadístiques

Premsa
Notícies sobre Equipaments
Notícies sobre Activitats
Arxiu de notícies
   1 pàgina per cada biblioteca 
 
 
  Central de Biblioteques de Tarragona
Tel. 977 24.56.38.